vrácení zboží

Kategorie
 
 
 
 
 

vrácení zboží

Vrácení zakoupeného zboží (Odstoupení od kupní smlouvy)

Formulář pro vrácení zboží (ke stažení)

Zboží nám můžete vrátit v originálním obalu až do 14 dnů od jeho doručení.

Zboží, které si přejete vrátit, nám zašlete spolu s originálním daňovým dokladem (fakturou) a vyplněným formulářem o vrácení zboží na adresu:

ASCONA 939
Rybníky IV 738 
760 01 Zlín

Peněžní prostředky Vám zašleme do 14 dnů od obdržení zásilky u nás.

 

Vrácení zboží - odstoupení od kupní smlouvy

9.1.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutú v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení odstoupení od kupní smlouvy.

9.2.

Kupující má možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a to v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 S.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji"). V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a informujte prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou) nebo nebo zasláním e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data objednávky, přesnou specifikací zboží, a zejména číslo účtu. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně originálního obalu, dokumentace, návodu, příslušenství, apod.) Kupující zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi a s formulářem pro vrácení zboží zpět na adresu prodávajícího (ale ne formou dobírky). Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží a to stejným způsobem jaký byl použit při platbě za zboží, pokud kupující nepožádá jinak.

9.3.

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně ve formě vyplněného formuláře, jehož podobu určí prodávající a jeho vzor umístí na internetové stránce prodávajícího.

9.4.

V případě, že kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodech 9.2. a 9.3. těchto všeobecných obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na náhradu nákladů, spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

9.5.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit od kupní smlouvy při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, u zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

9.6.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je třeba použít formulář, který najdete na našich stránkách.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze